Legender Från Azurea

Smakprov 2 ur Eldranath - av Fredrik Dimming

Dörren in till skattkammaren exploderade plötsligt i en kaskad av järn och trä. En kraftig tryckvåg vräkte sig in och förvandlade mynt och ädelstenar till livsfarliga projektiler som flög genom luften åt alla håll. Sedan rusade fem maskerade och svartklädda figurer in i kammaren med dragna...

Smakprov 1 ur Eldranath - av Fredrik Dimming

”Bågskyttar, sikta på stegbärarna!” Galdriorn pekade på de framrusande fiendesoldaterna med svärdet. ”Skjut!” En våg av långskaftade pilar föll över krigarna från Turadez. Nästan varenda pil fann sitt mål. Angriparna stupade i drivor, somliga döda innan de slog i marken. Andra blev krossade av de...